Cenník

Tréningová skupina – M1:

 

90 € / mesiac / trénujúci člen:

  • Tréning – 2x za týždeň

 

45 € / mesiac / trénujúci člen:

  • Tréning – 1x za týždeň

ZĽAVA

Znížte si platby za tréningy až takmer na NULU a to darovaním 1%, 2% alebo 3% z Vašich daní


SPÔSOB PLATBY ZA TRÉNINGY:

Prevodom na bankový účet 

IBAN: SK20 8330 0000 0027 0237 2203

vždy do 15. dňa aktuálneho mesiaca na nasledujúci mesiac a do poznámky k platbe je potrebné napísať:

Meno, priezvisko, BAZSM a daný mesiac, na ktorý je suma uhrádzaná (Vo formáte xx/xx).

Reprezentatívny príklad poznámky k platbe:

Za Jozefa Nováka, ktorý je členom bedmintonovej akadémie Základná Škola – Most pri Bratislave je uhrádzaná platba na mesiac December 2022

Poznámka k platbe – Jozef Novák, BAZSM, 12/22

 

Na letné prázdninové mesiace júl a august sa nevzťahuje povinnosť platieb za tréningy. Počas týchto mesiacov sa konajú len letné denné športové tábory

Vyberte si v menu denný športový tábor. 

Ceny tréningov sú účtované ako členské príspevky v zmysle článku IV., ods. 2 stanov bedmintonovej akadémie Základná Škola – Most pri Bratislave.